สรุปตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคม ยอดขายรวม 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7%

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 33,580 คัน เพิ่มขึ้น 1.3% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 54,517 คัน เพิ่มขึ้น 5.2% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน มีจำนวน 44,102 คัน เพิ่มขึ้น 8.9%

- ประเด็นสำคัญ
1) ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมมีปริมาณการขาย 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 1.3% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5.2% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่และรุ่นปรับปรุงใหม่ที่บรรดาค่ายรถต่างๆนำเสนอในช่วงต้นปี รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์
|
2) ตลาดรถยนต์สะสม 5 เดือน มีปริมาณการขาย 437,722 คัน เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 11.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 7.5% เป็นผลจากความต้องการในตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงตั้งแต่ต้นปี ตลอดจนข้อเสนอพิเศษต่างๆจากบริษัทรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการตัดสินใจของลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนคาดว่ายังคงเติบโต สืบเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชน และอีกเหตุปัจจัยหลักคือกิจกรรมส่งเสริม การขาย ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลบวกต่อตลาดรถยนต์

- ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2562
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 29,373 คัน เพิ่มขึ้น 10.1% ส่วนแบ่งตลาด 33.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,651 คัน เพิ่มขึ้น 9.2% ส่วนแบ่งตลาด 17.8%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 11,224 คัน เพิ่มขึ้น 7.7% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 33,580 คัน เพิ่มขึ้น 1.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 9,590 คัน ลดลง 1.5% ส่วนแบ่งตลาด 28.6%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 8,605 คัน เพิ่มขึ้น 7.1% ส่วนแบ่งตลาด 25.6%อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 3,597 คัน เพิ่มขึ้น 55.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 54,517 คัน เพิ่มขึ้น 5.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 19,783 คัน เพิ่มขึ้น 16.8% ส่วนแบ่งตลาด 36.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,651 คัน เพิ่มขึ้น 9.2% ส่วนแบ่งตลาด 28.7% อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,643 คัน ลดลง 11.4% ส่วนแบ่งตลาด 8.5%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 44,102 คัน เพิ่มขึ้น 8.9%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 17,636 คัน เพิ่มขึ้น 22.2% ส่วนแบ่งตลาด 40.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 14,269 คัน เพิ่มขึ้น 9.0% ส่วนแบ่งตลาด 32.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,643 คัน ลดลง 10.2% ส่วนแบ่งตลาด 10.5%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 5,416 คัน
โตโยต้า 2,461 คัน – อีซูซุ 1,005 คัน – มิตซูบิชิ 1,003 คัน – ฟอร์ด 568 คัน – เชฟโรเลต 291 คัน – นิสสัน 88 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 38,686 คัน เพิ่มขึ้น 8.5%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 15,175 คัน เพิ่มขึ้น 23.9% ส่วนแบ่งตลาด 39.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,264 คัน เพิ่มขึ้น 9.4% ส่วนแบ่งตลาด 34.3%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,075 คัน ลดลง 9.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.5%

- สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 437,722 คัน เพิ่มขึ้น 9.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 142,577 คัน เพิ่มขึ้น 24.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 75,962 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 17.4%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 52,557 คัน เพิ่มขึ้น 6.6% ส่วนแบ่งตลาด 12.0%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 171,131 คัน เพิ่มขึ้น 11.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 50,618 คัน เพิ่มขึ้น 17.2% ส่วนแบ่งตลาด 29.6%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 39,739 คัน เพิ่มขึ้น 5.4% ส่วนแบ่งตลาด 23.2%
อันดับที่ 3 มาสด้า 21,771 คัน เพิ่มขึ้น 14.0% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 266,591คัน เพิ่มขึ้น 7.5%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 91,959 คัน เพิ่มขึ้น 29.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 75,962 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 28.5%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 23,379 คัน ลดลง 15.3% ส่วนแบ่งตลาด 8.8%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 218,040 คัน เพิ่มขึ้น 10.6%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 81,977 คัน เพิ่มขึ้น 32.5% ส่วนแบ่งตลาด 37.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 70,111คัน เพิ่มขึ้น 4.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 23,378 คัน ลดลง 13.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 27,961คัน
โตโยต้า 12,014 คัน – มิตซูบิชิ 5,749 คัน – อีซูซุ 4,791 คัน – ฟอร์ด 3,108 คัน – เชฟโรเลต 1,557 คัน –นิสสัน 742 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 190,079 คัน เพิ่มขึ้น 10.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 69,963 คัน เพิ่มขึ้น 37.1% ส่วนแบ่งตลาด 36.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 65,320 คัน เพิ่มขึ้น 5.3% ส่วนแบ่งตลาด 34.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 20,270 คัน ลดลง 11.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

 

Visitors: 572,283