ไทยรุ่งกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 กับ บุตรของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี


โครงการ "สานฝัน ปันโอกาส" สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน เป็นหนึ่งในโครงการ THAIRUNG GROUP ที่ได้ให้ความสำคัญกับบุตรของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง โดยได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ที่เสียสละเพื่อดูแลรักษาปกป้องพื้นป่าของไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีคุณแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางมอบทุนและเลี้ยงอาหารกลางวันในครั้งนี้ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานีVisitors: 560,611