กฎ กติกา เงื่อนไขในการใช้งาน Webboard

กฎ กติกา เงื่อนไขในการใช้งาน Webboard

- ห้ามผู้ใช้ Webboard เผยแพร่ข้อความเนื้อหาที่ทำให้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เสื่อมเสีย ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ หรือทางภาพ
- ห้ามผู้ใช้ Webboard เผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ หรือทางภาพ หากฝ่าฝืนจะผิดกฎหมายในข้อหาโฆษณาหลอกลวงประชาชน
- ห้ามผู้ใช้ Webboard เผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหายรำคาญใจ หรือก่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
- ห้ามผู้ใช้ Webboard เผยแพร่ข้อความที่ส่อเสียดหรือว่ากล่าวให้ร้ายแก่ผู้ใช้ Webboard ท่านอื่น ไม่ว่าจะมีข้อความอย่างไร จะกล่าวถึงชื่อผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม
- ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ไม่ว่าผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่
- ห้ามผู้ใช้ Webboard เผยแพร่ข้อความ รูปภาพ ที่ส่อไปในเรื่องเพศ ลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
- ห้ามผู้ใช้ Webboard เผยแพร่ข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือข้อความที่ซ้ำๆ ในกระทู้เดียวกันหรือหลายกระทู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เจตนาของผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบ และสถานการณ์ในกระทู้นั้นๆ
- ห้ามผู้ใช้ Webboard เผยแพร่ข้อความหรือกระทู้ที่ส่อให้เห็นถึงเจตนาในการพนันต่างๆ ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม
- ห้ามผู้ใช้ Webboard เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของตนเองและของผู้อื่น ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่สาม เช่นหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ ไม่ว่าผู้เผยแพร่จะมีเจตนาหรือไม่
- ผู้ใช้ Webboard จะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร
- ทีมงาน Motor World ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกระทู้ที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้ Webboard โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
- ทีมงาน Motor World ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ Webboard ทราบล่วงหน้า
- ทีมงาน Motor World ขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ และความคิดเห็นใน Webboard โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


คำแนะนำในการใช้ชื่อผู้สร้างกระทู้ ห้ามใช้ชื่อไม่เหมาะสม
- ชื่อผู้สร้างกระทู้ ต้องไม่มีความหมายไม่เหมาะสม ไม่หยาบคาย ไม่เป็นคำผวน หรือส่อไปในทาง ลามกอนาจาร
- ห้ามกล่าวพาดพิง หรือล้อเลียน ถึงสถาบัน ยี่ห้อสินค้า บุคคลอื่น
- ชื่อผู้สร้างกระทู้ไม่ควรมีข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทร ฯลฯ
- ชื่อผู้สร้างกระทู้ ที่มีชื่อคล้ายชื่อสมาชิกที่มีอยู่แล้ว หรือมีข้อความที่ทำให้เกิดความสับสน
- ชื่อผู้สร้างกระทู้ ต้องไม่ใช้ตัวอักษรซ้ำกัน หรือไม่มีความหมาย
- ชื่อผู้สร้างกระทู้ ไม่ควรเป็นชื่อ web, ชื่อสินค้าและบริการ, ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อเข้าข่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย

หมายเหตุสำคัญ!!
- ข้อความ และรูปภาพ ที่ถูกพิมพ์และเผยแพร่ออกจากเว็บบอร์ดแห่งนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ ซึ่งทางเว็บไซต์ motorworldthailand.com และทีมงาน ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และจะ "ไม่รับผิดชอบ" ต่อข้อความ และรูปภาพใดๆ การกระทำใดที่ไม่เหมาะสม
- ผู้ใช้ Webboard ต้องใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองข้อมูลด้วยตัวท่าน
- หากผู้ใช้ Webboard พบข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมได้ถูกเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ อาทิเช่น คำพูดลบหลู่ ดูหมิ่นต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมต่างๆ กรุณาแจ้งมาที่ mtw_tele@yahoo.com เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด

 

Visitors: 1,517,815