สรุปตลาดรถยนต์เดือนเมษายน ยอดขายรวม 86,076 คัน เพิ่มขึ้น 8.7%

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 86,076 คัน เพิ่มขึ้น 8.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 34,931 คัน เพิ่มขึ้น 16.9% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 51,145 คัน เพิ่มขึ้น 3.7% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน มีจำนวน 41,233 คัน เพิ่มขึ้น 7.2%

- ประเด็นสำคัญ
1) ตลาดรถยนต์เดือนเมษายนมีปริมาณการขาย 86,076 คัน เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 16.9% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 3.7% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่แนะนำในช่วงงานมอเตอร์โชว์ ส่งผลให้มีการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์

2) ตลาดรถยนต์สะสม 4 เดือน มีปริมาณการขาย 349,625 คัน เพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 14.6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 8% เนื่องจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ และรุ่นปรับปรุงใหม่ที่แนะนำเข้าสู่ตลาดมาตั้งแต่ต้นปี ซึ่งเป็นอีกเหตุปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจและตัดสินใจซื้อรถใหม่

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมคาดว่ายังคงเติบโต สืบเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่บ้าง แต่ก็ยังจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก

- ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2562
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 86,076 คัน เพิ่มขึ้น 8.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 26,958 คัน เพิ่มขึ้น 15.9% ส่วนแบ่งตลาด 31.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,389 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% ส่วนแบ่งตลาด 17.9%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 11,329 คัน เพิ่มขึ้น 8.6% ส่วนแบ่งตลาด 13.2%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 34,931 คัน เพิ่มขึ้น 16.9%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 10,107 คัน เพิ่มขึ้น 17.9% ส่วนแบ่งตลาด 28.9%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 8,614 คัน เพิ่มขึ้น 7.2% ส่วนแบ่งตลาด 24.7%อันดับที่ 3 มาสด้า 4,882 คัน เพิ่มขึ้น 55.1% ส่วนแบ่งตลาด 14.0%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 51,145 คัน เพิ่มขึ้น 3.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 16,851 คัน เพิ่มขึ้น 14.7% ส่วนแบ่งตลาด 32.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,389 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% ส่วนแบ่งตลาด 30.1% อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,472 คัน ลดลง 13.4% ส่วนแบ่งตลาด 8.7%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 41,233 คัน เพิ่มขึ้น 7.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 14,970 คัน เพิ่มขึ้น 22.5% ส่วนแบ่งตลาด 36.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 14,235 คัน เพิ่มขึ้น 5.0% ส่วนแบ่งตลาด 34.5%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,472 คัน ลดลง 11.6% ส่วนแบ่งตลาด 10.8%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,976 คัน
โตโยต้า 1,849 คัน – อีซูซุ 1,011 คัน – มิตซูบิชิ 983 คัน – ฟอร์ด 695 คัน – เชฟโรเลต 349 คัน – นิสสัน 89 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 36,257 คัน เพิ่มขึ้น 9.2%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 13,224คัน เพิ่มขึ้น 5.5% ส่วนแบ่งตลาด 36.5%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 13,121คัน เพิ่มขึ้น 31.2% ส่วนแบ่งตลาด 36.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,777 คัน ลดลง 11.8% ส่วนแบ่งตลาด 10.4% 

- สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2562
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 349,625 คัน เพิ่มขึ้น 10.5%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 113,204 คัน เพิ่มขึ้น 29.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 60,311 คัน เพิ่มขึ้น 2.1% ส่วนแบ่งตลาด 17.3%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 41,333 คัน เพิ่มขึ้น 6.3% ส่วนแบ่งตลาด 11.8%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 137,551 คัน เพิ่มขึ้น 14.6%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 41,028 คัน เพิ่มขึ้น 22.6% ส่วนแบ่งตลาด 29.8%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 31,134 คัน เพิ่มขึ้น 5.0% ส่วนแบ่งตลาด 22.6%
อันดับที่ 3 มาสด้า 18,234 คัน เพิ่มขึ้น 23.6% ส่วนแบ่งตลาด 13.3%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 212,074 คัน เพิ่มขึ้น 8.0%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 72,176 คัน เพิ่มขึ้น 33.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 60,311 คัน เพิ่มขึ้น 2.1% ส่วนแบ่งตลาด 28.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 18,736 คัน ลดลง 16.2% ส่วนแบ่งตลาด 8.8%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 173,938 คัน เพิ่มขึ้น 11.0%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 64,341 คัน เพิ่มขึ้น 35.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 55,842 คัน เพิ่มขึ้น 3.3% ส่วนแบ่งตลาด 32.1%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 18,735 คัน ลดลง 14.0% ส่วนแบ่งตลาด 10.8%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 22,545 คัน
โตโยต้า 9,553 คัน – มิตซูบิชิ 4,746 คัน – อีซูซุ 3,786 คัน – ฟอร์ด 2,540 คัน – เชฟโรเลต 1,266 คัน –นิสสัน 654 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 151,393 คัน เพิ่มขึ้น 11.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 54,788 คัน เพิ่มขึ้น 41.3% ส่วนแบ่งตลาด 36.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 52,056 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% ส่วนแบ่งตลาด 34.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 16,195 คัน ลดลง 12.4% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

Visitors: 566,039