ยามาฮ่า ประกาศแต่งตั้ง 'จินตนา อุดมทรัพย์' นั่งแท่นรองประธานกรรมการบริหาร

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ประกาศเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กร เนื่องด้วย คุณประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ครบวาระในการดำรงตำแหน่งภายในปี พ.ศ. 2560 ทางบริษัทฯ จึงแต่งตั้ง คุณจินตนา อุดมทรัพย์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

Visitors: 217,467